جوابدهی آنلاین

خانم مرادی

  • آزمایشگاه ماهان
  • 21 خرداد 1400
فارغ‌التحصیل رشته کارشناسی پرستاری از دانشگاه ارومیه ۱۲ سال سابقه فعالیت در درمانگاه فرهنگیان ارومیه در سمت‌های مدیر داخلی و سوپروایزر مدیر [...]