جوابدهی آنلاین

انواع کم‌خونی

انواع مختلفی از کم‌خونی وجود دارد. کم‌خونی حالتی است که در آن تعداد گلبول‌های قرمز (RBC) یا غلظت هموگلوبین در بدن کم است. هموگلوبین، نوعی پروتئین غنی از آهن در گلبول‌های قرمز است که به اکسیژن متصل می‌شود و آن را به سراسر بافت‌های بدن منتقل می‌کند.

انواع تالاسمی آلفا، تشخیص و درمان

تالاسمی آلفا، نوعی کم‌خونی ارثی است که بدن قادر به تولید مقدار کافی هموگلوبین نیست. هموگلوبین، پروتئینی در گلبول‌های قرمز خون است که اکسیژن را در…