جوابدهی آنلاین

آیا سالمندان می‌توانند اهداکننده و دریافت‌کننده پیوند کلیه باشند؟

اگر بخواهیم جواب این سؤال را به‌صورت کوتاه بدهیم، بله. سالمندان هنوز به اندازه کافی جوان هستند که پیوند کلیه دریافت کنند، کلیه زنده اهدا کنند یا اهداکننده عضو باشند…