جوابدهی آنلاین

رد پیوند چیست و چگونه پیشگیری می‌شود؟

پیوند عضو یک فرایند پزشکی است که در آن، بافت یا یک ارگان از بدن یک شخص برداشته شده و در بدن فرد دیگری قرار داده می‌شود تا جایگزین بافتی شود…

برای حفظ سلامتی پس از پیوند عضو چه کارهایی باید کرد؟

بعد از پیوند عضو، بیشتر افراد به‌سرعت احساس بهبودی می‌کنند. آن‌ها از افزایش کیفیت زندگی خود لذت می‌برند اما احتمال مواجه شدن با چالش‌های…

آیا سالمندان می‌توانند اهداکننده و دریافت‌کننده پیوند کلیه باشند؟

اگر بخواهیم جواب این سؤال را به‌صورت کوتاه بدهیم، بله. سالمندان هنوز به اندازه کافی جوان هستند که پیوند کلیه دریافت کنند، کلیه زنده اهدا کنند یا اهداکننده عضو باشند…