• تخصص: مدیر داخلی
 • شرکت: آزمایشگاه ماهان

اطلاعات تیم

 • آدرس: ارومیه، خیابان کاشانی، درمانگاه فرهنگیان
 • شماره تماس : 04433483434
 • ایمیل: moradi@mahanlab.com

فارغ‌التحصیل رشته کارشناسی پرستاری از دانشگاه ارومیه

۱۲ سال سابقه فعالیت در درمانگاه فرهنگیان ارومیه در سمت‌های مدیر داخلی و سوپروایزر

مدیر داخلی دندانپزشکی درمانگاه فرهنگیان

مدیر پروژه کوید آزمایشگاه ماهان

فعالیت‌های اصلی من در این مجموعه:

 • نظارت مستمر بر بخش‌های مختلف برای افزایش راندمان مجموعه
 • ارتباط مستقیم با بیماران و مشتریان و سعی در بهبود کیفیت دائمی
 • تهیه دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های بهداشتی
 • تهیه دستور کار پرسنل
 • ارائه شاخصه‌ها و آمارها برای مدیریت مجموعه
 • ارائه پیش‌طرح‌های مطالعاتی همکاران
 • ارائه خلاصه صورت‌وضعیت‌ها، ارائه طرح‌های R&D
 • تعیین اهداف مجموعه و نظارت بر اجرای پروتکل‌های مدیریتی جهت بهبود و پیشبرد اهداف مجموعه