جوابدهی آنلاین

آزمایش ژنتیک چیست و چگونه انجام می‌شود؟

آزمایش ژنتیک یک نوع آزمایش پزشکی است که تغییرات ژن‌ها، کروموزوم‌ها یا پروتئین‌ها را شناسایی می‌کند. نتایج آزمایش ژنتیک، یک بیماری …