جوابدهی آنلاین

تست بزاق کرونا احتمالاً در تشخیص واریانت اومیکرون بهتر عمل می‌کند!

در طی دو سال گذشته، اغلب برای تشخیص ویروس کرونا در بدن فرد، از بینی کمک گرفته‌می‌شد. کارشناسان نمونه‌گیر، لوله‌ی سواب را داخل قسمت انتهایی راه تنفسی بینی…