جوابدهی آنلاین

آزمایشگاه ماهان

آزمایشگاه ماهان با تجربه چندین ساله در داخل و خارج از کشور، یکی از مراکز متمایز آزمایشگاهی در ارومیه با پرسنل متخصص و تجهیزات نوین است و در درمانگاه فرهنگیان واقع در خیابان کاشانی ارومیه پذیرای شهروندان گرامی ارومیه و شهرهای همجوار است.
آزمایش HDL cholestrol

نام فارسی -
نام اختصاری آزمایش HDL
نام روش اندازه گیری فتومتريک
نام های مشابه High Dencity Lipoprotein Cholesterol
کد ملی آزمایش ٨٠٠٤٤٠
نوع نمونه سرم- پلاسما EDTA - پلاسما هپارينه
حجم نمونه سرم:١ميلي ليتر/پلاسما:٢ ميلي ليتر
کمترین حجم نمونه سرم:٠/٥ميلي ليتر/پلاسما:١ ميلي ليتر
نیازهای همراه نمونه -
راهنمای جمع آوری نمونه لوله تيره داشته باشد.
اطلاعات لازم از بیمار سن بيمار
معیار رد نمونه هموليز - ايکتريک - ليپميک
پایداری در دمای اتاق °١٨c تا °٢٥c ٢٤ ساعت
پایداری در دمای یخچال °٢c تا °٨c ٧ روز
پایداری در دمای فریزر °٢٠c- > ٣ ماه
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری نياز به ناشتايي دارد، جلوگيري استفاده از کلوفيبرات ٧ روز قبل از انجام آزمايش
تفسیر بالینی

HDL کلسترول اثر محافظت کننده در برابر تشکيل پلاک ها دارد و ارتباطي معکوس با بروز گرفتگي در رگهاي کرونر قلبي دارد/هيپرآلفاليپوپروتئين فاميليال که ناشي از فقدان پروتئين انتقال دهنده استر کلسترول است/چهار بيماري هم همراه با HDLپايين يا فقدان آن هستند که عبارتند از Tangier diseaseفقدان آپوپروتئين A١ فقدان لسيتين کلسترول اسيل ترانسفراز و بيماري چشم ماهي-که دراين موارد تعيين هويت بيوشيميايي احتياج به اولتراسانتريفوز دارد.

مقادیر مرجع

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
35 – 60

احتیاط‌ها عدم رعايت شرايط صحيح جمع آوري و نگهداري نمونه و نگهداري محلول ها و کيت ها- خرابي تجهيزات و نداشتن تاريخ کاليبراسيون معتبر.
مدت زمان انجام آزمایش ١ روز
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش ١٠ تا ١٤ روز
جوابدهی اضطراری ١ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

انجام آزمایش در ارومیه

برای سفارش این آزمایش در آزمایشگاه ماهان ارومیه می‌توانید با پذیرش آزمایشگاه با شماره تلفن 04433483434 تماس بگیرید و هماهنگی‌های لازم را انجام دهید. همکاران ما آماده پاسخگویی به سؤالات شما در این زمینه هستند.

© طراحی و پیاده‌سازی دایرکتوری الفبایی آزمایش‌ها توسط تدبیرنگر به سفارش آزمایشگاه ماهان